Archyvas

Paramą reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programa: https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa/programa-2

Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos administravimo taisyklės: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/629e83902cf611e4a83cb4f588d2ac1a/asr 

Suteiktos paramos viešinimo taisyklės ir reikalavimai: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ed70b9107edc11e4bc68a1493830b8b9/asr 

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklės

Paramos kaimo vietovių vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodika: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0cf72270474011e5a38cd6cdb94b0c51/asr 

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu,administravimo taisyklės: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3626c9e0b5e811e5a6588fb85a3cc84b/asr 

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c022700800111e6b969d7ae07280e89/asr

Naudingos nuorodos:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija: https://zum.lrv.lt/

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos: www.nma.lt

VšĮ kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra: https://www.litfood.lt/

Lietuvos kaimo tinklas: www.kaimotinklas.lt

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga: www.lkbs.lt

 

Rekomenduojami viešinimo ženklai:

VVG logotipas

 

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas