Archyvas

Kodas 303239396, Žemdirbių g. 3, Kolainių k., Užvenčio sen., 86337 Kelmės r. sav., tel. +370 605 59848, el.p. vlinikiene@gmail.com, pirmininkė Vaida Linikienė

Įgyvendintas vietos projektas Bendraujame dirbdami kartu Nr. KELM-LEADER- 6B-KV-10-1-2020 (42VS-PV-20-1-09918-PR001)

Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos II prioriteto priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“, veiklos sritį „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ LEADER-19.2-SAVA-8.1.
Sprendimas skirti paramą: Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2021 m. sausio 27 d. direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. BR1-36
Vietos projekto vykdymo sutartis nesudaroma, paraiška laikoma sutartimi.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2021 m. sausio 27 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, mokėjimo prašymas ir galutinė ataskaita pateikti 2021 m. lapkričio 25 d., išmokėta paramos suma 3 703,99 Eur su PVM.
Projekto tikslas – per tradicijų pažinimą, perėmimą, puoselėjimą, kultūros sklaidą bei regiono savitumo puoselėjimo veiklas, ugdančias meninius gebėjimus ir kūrybinę saviraišką, atskleisti ir populiarinti regiono kultūros tradicijų ir papročių savitumą, formuoti ir stiprinti įvairių gyventojų grupių vertybes ir bendruomeniškumo jausmą.
Projekto rezultatai – Kolainių kaimo bendruomenės įgyvendintas projektas „Bendraujame dirbdami kartu“ susideda iš 3 renginių ir 9 edukacinių užsiėmimų, savo veiklomis apimančių trijų Užvenčio seniūnijos Kolainių, Minupių ir Pašilėnų kaimų gyventojus, vietos bendruomenes.

Tradicinis renginys „Šeimų sporto šventė Kolainiuose“ vyksta kiekvienais metais, kurioje dalyvauja ir kaimyninių bendruomenių komandos. Tarp įvairaus dalyvių amžiaus grupių vyksta varžybos: krepšinio, futbolo, tinklinio, virvės traukimo, rankų lenkimo, sunkumų kilnojimo rungtys. Mažieji sporto šventės dalyviai rungtyniauja įvairiose estafetėse. Renginio metu vaikus kūrybinei veiklai pakvietė animatorių programa, o susikaupusią energiją išliejo šokinėdami ant pripučiamų batutų. Vakarinėje programos dalyje buvo apdovanojami sportinių varžybų nugalėtojai, sveikinami garbų jubiliejų švenčiantys bendruomenės nariai. Šventės programoje koncertavo ir visus susirinkusius šokti bei pasilinksminimo tradicijas puoselėti pakvietė populiariosios muzikos atlikėjai. Šventė baigėsi gegužine.

Užsiėmimų ciklas „Bendruomenių partnerystė“ susidėjo iš dviejų renginių: „Mums jau 7 metai“ Kolainių kaimo bendruomenėje ir „Mums jau 15 metų“ Minupių kaimo bendruomenėje bei 9 edukacinių užsiėmimų, t. y.  keturių dekupažo (du ant drobės ir du ant medinių dėžučių) užsiėmimų Kolainių ir Pašilėnų kaimo gyventojams, trijų muilo gamybos užsiėmimus Kolainių, Minupių ir Pašilėnų kaimų gyventojams ir dviejų bendrų kalėdinių dekoracijų iš vilnonio audinio užsiėmimus, kurie vyko Minupių bendruomenės namuose. Kiekviename užsiėmime dalyvavo asmenys iš skirtingų socialinių grupių (vaikai ir jaunimas, suaugę asmenys, senjorai), t.y. buvo sudarytos sąlygos trijų kartų žmonių bendravimui.

Įgyvendintas vietos projektas Kolainių kaimo bendruomenės namų atnaujinimas Nr. KELM-LEADER-6B-I-4-4-2018 (42VS-PV-18-1-06441-PR001)

Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos II prioriteto priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.
Sprendimas skirti paramą 2019 m. vasario 21 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. BR1-37
Vietos projekto vykdymo sutartis – 2019 m. kovo 22 d. Nr. KELM-LEADER-6B-I-4-4-2018
Projektas pradėtas įgyvendinti – 2019 m. vasario 21 d.
Projektas baigtas įgyvendinti – galutinis mokėjimo prašymas ir galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita pateikti 2021 m. gegužės 18 d., išmokėta paramos suma 23 197,32 Eur su PVM.
  Projekto tikslas – įrengti laisvalaikio ir poilsio erdvę jaunimui Kolainių kaimo bendruomenės namuose
Planuojami rezultatai – Kolainių kaimo bendruomenė projektą įgyvendino kartu su partneriais Kelmės rajono savivaldybės administracija ir Kelmės rajono socialinių paslaugų centru. Vietos projekto įgyvendinimo metu atliktaas bendruomenės namų dalies patalpų kapitalinis remontas pritaikant šias patalpas jaunimo erdvei bei įsigyta įranga, reikalinga veiklų vykdymui – kompiuteris, projektorius su ekranu, nešiojama garso kolonėlė.
Įrengtoje erdvėje bus sudarytos galimybės kaimo jaunimui aktyviai ir turiningai leisti laisvalaikį, organizuotis jiems patrauklias laisvalaikio formas, bendruomenė kartu su projekto partnerio Kelmės rajono socialinių paslaugų centro darbuotojais organizuos ir ves paskaitas jaunimui aktualia tematika, rūpinsis jų užimtumu. Atlikus bendruomenės patalpų kapitalinį remontą, įsigijus būtiną įrangą, sukurta patraukli erdvė bendruomenės nariams, vietos gyventojams, organizuojamos įvairios šventės, minėjimai, laisvalaikio leidimo veiklos jaunimui, vedami užsiėmimai bei organizuojamos paskaitos kaimo gyventojams aktualia tematika.  

Įgyvendintas vietos projektas Universalios sporto aikštelės su lauko treniruokliais Kolainių kaime įrengimas Nr. LEADER-15-KELMĖ-11-001

Projekto tikslas – įrengti universalią sporto aikštelę su lauko treniruokliais, taip prisidedant prie Kolainių kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimo, gyventojų sveikatos stiprinimo ir laisvalaikio užimDSCF6446tumo.                                                                                         

Projekto įgyvendinimo metu įrengtas pagrindas sporto aikštelei – iškastas gruntas, išpiltas žvyro – skaldos mišinio 20 cm pagrindas, išpilta 8 cm storio betoninė danga, įrengti betono bordiūrai. Ant paruošto pagrindo įrengta sintetinė danga ir išbraižytos linijos. Bendras sporto aikštelės plotas 364 kv.m. Aikštelėje sumontuoti 2 krepšinio stovai (su lenta, lanku ir tinkleliu) ir 1 komplektas tinklinio-teniso stovai su tinklu ir gilzėmis. Šalia įrengtos aikštelės sumontuoti trys lauko treniruokliai.

Bendra projekto vertė – 31 700,00 Eur, paramos suma – 28 530,00 Eur.

 

 

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas