Archyvas

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. SP-KELM-LEADER-03-1 pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2024 – 2029 metų vietos plėtros strategijos priemonę „Kaimo ekonomikos re-kreacija“ Nr. KELM-LEADER-20VVG-03-01 galioja nuo 2024 m. liepos 29 d. 00.00 val. iki 2024 m. rugsėjo 27 d. 24.00 val. 
Parama skiriama verslo steigimui, investicijoms į aplinką tausojančias technologijas, įrangą ar priemones, darbo vietų kūrimui, produktų kūrimui, rinkodarai bei realizavimui rinkoje, procesų skaitmeninimui.
Vietos projektų paraiškos ir priedai teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant elektroniniu paštu kelmesvvg@gmail.com 
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 110 000 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. 
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 55 000 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 65 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės būstinėje adresu Dariaus ir Girėno 2a, Kelmė ir telefonu 8 427 51719 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.
 
Kvietimas teikti vietos projektus Nr. SP-KELM-LEADER-03-1 (kvietimo tekstas)
 
 
PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams):
Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės
Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, įgyvendinimo taisyklės
2023–2027 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašasSuteiktos paramos iš EŽŪFKP lėšų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-207 metų strateginį planą viešinimo taisyklės
Projektų inovatyvumo vertinimo metodika ir skaičiuoklė
Ekonominio gyvybingumo taisyklės 
Darbo vietų skaičiavimo metodika 
Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas
Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas