Archyvas

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM direktoriaus 2007 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. BR1-648 patvirtintas sprendimas dėl lėšų skyrimo šiems vietos projektams:

Eil. Nr. Paraiškos kodas Paraiškos teikėjo pavadinimas Vietos projekto pavadinimas Skiriama paramos suma, Lt
1. LEADER-Kelmė-01-002 Asociacija „Berželio bendruomenė” „Kaimo bendruomenės pastatų rekonstrukcija, įrengiant socialinių paslaugų centrą, siekiant sudaryti sąlygas verslų plėtrai kaime ir sustabdyti jaunų žmonių emigraciją“ 29 028
2. LEADER-Kelmė-01-003 Visuomeninė neįgaliųjų organizacija „Būkime kartu“ „Bitininkystės amato muziejaus ir ekologinio bitininkavimo mokymo studijos, invalidų integravimui į visuomenę, įkūrimas“ 34 706
3. LEADER-Kelmė-01-004 Asociacija „Junkilų kaimo bendruomenė „Bendruomenės namai- Junkilų krašto kulinarinio paveldo ir senųjų amatų atgaivinimo centras“ 29 930
4. LEADER-Kelmė-01-010 Asociacija „Užvenčio seniūnijos bendruomenė“ „Bendruomenės namai – užuovėja visiems“ 34 348
5. LEADER-Kelmė-01-007 Asociacija „Minupių kaimo bendruomenė“ „Bendruomenei be namų negerai“ 19 683
VISO: 147 695 ,00

 

Iš viso užregistruota 10 (dešimt) vietos projektų paraiškų, vienas vietos projekto pareiškėjas atsisakė vykdyti projektą, patvirtintas sprendimas skirti lėšas 5 (penkiems) vietos projektams.

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM direktoriaus 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. BR1-758 patvirtintas sprendimas dėl lėšų skyrimo šiems vietos projektams:

 

Eil. Nr. Paraiškos kodas Paraiškos teikėjo pavadinimas Vietos projekto pavadinimas Skiriama paramos suma, Lt
1. LEADER-Kelmė-01-006 VŠĮ Kelmės profesinio rengimo centras „Mokymasis, kvalifikacijos kėlimas – asmens socialinių – ekonominių problemų sprendimo būdas“ 30 023

 

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkas Zenonas Mačernius

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas