Archyvas

2011 m. balandžio 19 d. buvo pasirašyta mokymo paslaugų pirkimo sutartis su VšĮ Europos Regioninės Politikos Institutu dėl Vietos plėtros strategiją įgyvendinančių asmenų ir vietos projektų vykdytojų mokymo. Pagal šia sutartį numatyta per metus organizuoti 38 mokomuosius renginius. Šiuo metu tikslus mokymų planas dar nėra parengtas. Apie būsimus mokomuosius renginius suinteresuotus dalyvius informuosime atskirai, iš anksto.

_____________________________________________

Kelmės krašto partnerystės VVG įgyvendindama projektą „VVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijos įgyvendinimui“ pagal pasirašytą paramos sutartį Nr. 4PV-KS-09-2-000669, šių metų sausio 13 irvasario 24 dienomis Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre organizavo kompiuterinės buhalterinės apskaitos programos „DB Apskaita“ mokymo-konsultavimo seminarus vietos veiklos grupių finansininkams.

Minėta apskaitos programa yra diegiama ir dabar pradedama įsisavinti daugumoje Lietuvos vietos veiklos grupių vykdant Vietos veiklos grupių tinklo projektą „Apskaitos ir finansų valdymo informacinės sistemos sukūrimas Lietuvos vietos veiklos grupėms, įgyvendinančioms KPP 2007-2013 metų LEADER priemonę“. Projekto tikslas — bendros Vietos veiklos grupių ir kaimo bendruomeninių organizacijų finansinės apskaitos politikos sukūrimas.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas