Archyvas

Vijurkų kaimo bendruomenė įgyvendino vietos projektą „Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas Vijurkų kaime” Nr. KELM-LEADER-6B-I-15-6-2022 (42VS-PV-22-1-01392-PR001)

Vietos projekto vykdytojas Vijurkų kaimo bendruomenė
Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos II prioriteto priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.
Sprendimas skirti paramą Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. BR1-242
Vietos projekto vykdymo sutartis nesudaroma, paraiška laikoma Sutartimi. 
Projektas pradėtas įgyvendinti – 2022 m. liepos 27 d.
Projektas baigtas įgyvendinti – galutinis mokėjimo prašymas ir galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita pateikti 2023 m. sausio 26 d., išmokėta paramos suma 8 777,63 Eur su PVM.
Projekto tikslas –vaikų žaidimų aikštelės Vijurkų kaime įrengimas siekiant praturtinti vaikų judriai veiklai palankią aplinką, skatinti kaimo gyventojų bendruomeniškumą, gerinti turiningo laisvalaikio ir kultūrinio gyvenimo sąlygas.
Planuojami rezultatai – Įgyvendinus projektą praturtinta bendruomenės materialinė bazė. Įrengus vaikams žaidimų aikštelę, vaikai turi patrauklią žaidimų vietą, kurioje gali judėti, aktyviai leisti laiką, susitikti ir bendrauti su savo amžiaus draugais. Aikštelės įrengimas skatins jaunas šeimas bendrauti, bus traukos vieta tėvams su vaikais praleisti laisvą laiką, skatins bendruomeniškumą.
Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – plakatas, lipdukai. 

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas