Archyvas

Skelbiamas paraiškų priėmimas visuomeninių organizacijų veiklos projektams finansuoti pagal Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr.T-109 patvirtintą   visuomeninių organizacijų rėmimo tvarką.

Paraiškas projektams vykdyti gali teikti visos rajone registruotos pelno nesiekiančios organizacijos, registruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, pagal Asociacijų įstatymą, kurių steigėjas nėra valstybės ar savivaldybių institucijos.

Lėšos  teikiamos projektams pagal šiuos prioritetus:
1. Pilietiškumo ugdymas ir pilietinės iniciatyvos, skirtos Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti;
2. Gyvenamosios aplinkos tvarkymas;
3. Jaunimo iniciatyvos;
4. Verslumo ugdymas ir su tuo susijusia veikla;
5. Ekologinė veikla;
6. Kultūrinė, sportinė ir švietėjiška veikla;
7. Socialinė parama, labdaringos veiklos propagavimas;
8. Visuomeninių organizacijų bendradarbiavimas, gerosios patirties sklaida.

Skiriant lėšas pirmenybė skiriama projektams, kuriems vykdyti vadovai sugeba pritraukti reikalingus finansinius išteklius iš šalies arba gauna finansavimą iš tarptautinių fondų, taip pat tęstiniams projektams. Organizacijos indėlis į projekto vykdymą turi būti ne mažesnis kaip 50 proc. projekto ar  programos sąmatos ir 70 proc. –  miestų ir kaimų teritorinėms bendruomenėms. Lėšos nebus skiriamos jau įgyvendintiems projektams, komercinei veiklai, įrangai ir remontui, nesusijusiems su vykdomu projektu, projektams, kurie skirti nedidelei dalyvių grupei ir neturi poveikio didesnei žmonių grupei, VO neįvykdžiusioms praėjusių metų projekto finansavimo sutarties reikalavimų.

Savivaldybė gali skirti lėšas rajono VO pagal sutartis patalpoms  išlaikyti, internetinio ryšio paslaugų išlaidoms, reikalingai įrangai įsigyti ir išlaikyti.

Projektų paraiškos priimamos iki 2009 m. balandžio 10 d. Kelmės rajono savivaldybės priimamajame. Kartu su paraiška reikia pateikti organizacijos registravimo pažymėjimo kopiją, veiklos ir finansinę ataskaitas už praėjusius finansinius metus, projekto vykdytojų gyvenimo aprašymus (CV),

Paraiškos formą ir rėmimo tvarkos aprašą galima gauti Kelmės rajono savivaldybės Ekonomikos ir investicijų skyriuje, adresu Vytauto Didžiojo g. Nr. 58.  Dokumentai – (paraiškos forma ir tvarka) – skelbiami šiose interneto svetainėsehttp://www.kelme.lt/Savivalda/Teisine-informacija/Teises-aktaihttp://www.senas.kelmevvg.lt/lt/par_dok_1kvietimas/.

 

Kovo 12 d. 11 val. kviečiame visuomeninių organizacijų vadovus į pasitarimą dėl projektų rengimo ir finansavimo 2009 metams. Pasitarimas vyks Kelmės rajono savivaldybės salėje.

 

Telefonas pasiteirauti (8427) 69063, el.paštas: registras@kelme.lt.

 

 Kostas Arvasevičius
Komisijos visuomeninių organizacijų projektams vertinti pirmininkas


Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas