Archyvas

2020 m. lapkričio 6 d. (penktadienį) 12.00 val. Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre, adresu Birutės g. 4, Kelmė, kviečiamas valdybos posėdis.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas“ priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 patvirtinimo.
  2. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas“ priemonę „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-2 patvirtinimo.
  3. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas“ priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritį „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui“ LEADER-19.2-SAVA-7.2 patvirtinimo.
  4. Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 12 paskelbimo.
  5. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 5 pagal VPS priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3  finansavimo sąlygų aprašo keitimo.

PROTOKOLAS Nr. 7 2020-11-06

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas