Archyvas

2020 m. rugpjūčio 20 d. (ketvirtadienį) 12.00 val. Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre kviečiamas valdybos posėdis.

DARBOTVARKĖ.

  1. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas“ priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ LEADER-19.2-SAVA-7.1 patvirtinimo.
  2. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas“ priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritį „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui“ LEADER-19.2-SAVA-7.2 patvirtinimo.
  3. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi kaime kūrimas“ priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 patvirtinimo.
  4. Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 11 paskelbimo.
  5. Kiti einamieji klausimai (informacija apie Strategijos įgyvendinimą).

PROTOKOLAS Nr. 6 2020-08-20

 

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas