Archyvas

2021 m. balandžio 8 d. 10.00 val. organizuojamas valdybos posėdis nuotoliniu būdu, naudojant elektronines nuotolinio ryšio priemones (Microsoft Teams vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma)

DARBOTVARKĖ: 

  1. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas“ priemonės „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-2 patvirtinimo.
  2. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas“ priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1 patvirtinimo.
  3. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 13 paskelbimo.
  4. Dėl dešimto kvietimo biudžeto sumos padidinimo VPS veiklos sričiai „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1.
  5. Dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimas ir jo būdo.
  6. Dėl rašytinės visuotinio susirinkimo procedūros (toliau – VNS) patvirtinimo.

PROTOKOLAS Nr. 3 2021-04-08

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas