Archyvas

2021 m. gegužės 20 d. 13.00 val. organizuojamas valdybos posėdis nuotoliniu būdu, naudojant elektronines nuotolinio ryšio priemones (Microsoft Teams vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma)

DARBOTVARKĖ: 

  1. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6 pagal VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 finansavimo sąlygų aprašo keitimo.
  2. Dėl dešimto kvietimo biudžeto sumos padidinimo VPS veiklos sričiai „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1.
  3. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi kaime kūrimas“ priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 patvirtinimo.
  4. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas“ priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ LEADER-19.2-SAVA-7.1 patvirtinimo.
  5. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi kaime kūrimas“ priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1 patvirtinimo.
  6. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi kaime kūrimas“ priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 patvirtinimo.
  7. Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 14 paskelbimo.
  8. Kiti einamieji klausimai, diskusijos.

PROTOKOLAS Nr. 4 2021-05-20

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas