Archyvas

2023 m. kovo 22 d. (trečiadienį) 11.00 val.   Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre, adresu Birutės g. 4, Kelmė, kviečiamas valdybos posėdis. 

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 10 pagal VPS  priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1  finansavimo sąlygų aprašų keitimo.
  2. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 12 pagal VPS priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritį „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.2 finansavimo sąlygų aprašo keitimo.
  3. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos keitimo.
  4. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės visuotinio ataskaitinio (rinkiminio) narių susirinkimo sušaukimo ir darbotvarkės patvirtinimo.
  5. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2023 – 2027 metų vietos plėtros strategijos VVG teritorijos gyventojų poreikių analizės pristatymo.
  6. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2023 – 2027 metų vietos plėtros strategijos VVG teritorijos prioritetų, priemonių ir jų veiklų sričių bei finansinio plano pristatymo ir tvirtinimo.
  7. Kiti klausimai.

PROTOKOLAS Nr. 2 2023-03-22

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas