Archyvas

Kražių bendruomenė įgyvendino vietos projektą „Laisvalaikio erdvės įkūrimas jaunimui Kražiuose“ Nr. KELM-LEADER-6B-JI-10-3-2020 (42VS-PV-20-1-09913-PR001)

Vietos projekto vykdytojas Kražių bendruomenė
Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos II prioriteto priemonės „Jaunimo užimtumas ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimui“LEADER-19.2-SAVA-5.1.
Sprendimas skirti paramą 2020 m. gruodžio 16 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. BR1-515.
Vietos projekto vykdymo sutartis nesudaroma, paraiška laikoma Sutartimi. 
Projektas pradėtas įgyvendinti 2020 m. gruodžio 16 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, galutinis mokėjimo prašymas ir galutinė ataskaita pateikta 2022 m. spalio 30 d., išmokėta paramos suma 11 306,19 Eur su PVM.
Projekto tikslas – jaunimo erdvės įrengimas Kražių miestelyje, siekiant turiningo jaunimo laisvalaikio praleidimo.
Projekto rezultatai – Kražių bendruomenės jaunimo iniciatyvinės grupės ir Kražių Ž. Liauksmino gimnazijos mokinių tarybos iniciatyva projekto įgyvendinimo metu buvo sutvarkyta viešoji erdvė ir įrengta laisvalaikio erdvė jaunimui Kražių miestelyje.  Iniciatyvos idėja – žemės sklype, esančiame miestelio centre, šalia turgaus aikštės, įrengti erdvę jaunimui: įrengti pasivaikščiojimo taką su apšvietimu, pastatyti šalia suoliukus, sūpynes, įrengti erdvę, kurioje galėtų žaisti vaikai su vaikiškomis karuselėmis, įgyvendinta. Vieta skirta jaunimui, šeimoms su vaikais, visiems vietos gyventojams. Čia ateityje vykts renginiai vaikams ir jaunimui. Miestelis pasipuošė sutvarkyta erdve, kartu gerinamas miestelio bendras įvaizdis, formuojama patraukli aplinka gyvenimui kaime
Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – aiškinamasis stendas, įranga pažymėta lipdukais.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas