Archyvas

2023 m. sausio 19 d. (ketvirtadienį) 11.00 val. Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre, Birutės g. 4, Kelmė, kviečiamas valdybos posėdis.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas” priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas” veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1 patvirtinimo.
  2. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi kaime kūrimas“ priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1 patvirtinimo.
  3. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 17 paskelbimo.
  4. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas” priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas” veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1 patvirtinimo (EURI).
  5. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 18 paskelbimo.
  6. Dėl metinės Vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimo ataskaitos už 2022 metus patvirtinimo.
  7. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2023 – 2027 metų vietos plėtros strategijos VVG teritorijos socialinės, ekonominės bei aplinkos situacijos ir gyventojų poreikių analizės pristatymo.
  8. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2023 – 2027 metų vietos plėtros strategijos VVG teritorijos SSGG ir plėtros poreikių nustatymo.
  9. Kiti klausimai.

PROTOKOLAS Nr. 1 2023-01-19

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas