Archyvas

Asociacija „Šaukėnų miestelio bendruomenė” įgyvendino vietos projektą „Pokyčių link” Nr. KELM-LEADER-1C-M-5-1-2018 (42VS-PV-18-1-06614-PR001)

Vietos projekto vykdytojas Asociacija „Šaukėnų miestelio bendruomenė“
Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ LEADER-19.2-SAVA-3.
Sprendimas skirti paramą 2019 m. gegužės 7 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. BR1-127.
Vietos projekto vykdymo sutartis 2019 m. gegužės 23 d. Nr. KELM-LEADER-1C-M-5-1-2018 (42VS-PV-18-1-06614-PR001)
Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. gegužės 23 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, galutinis mokėjimo prašymas ir galutinė ataskaita pateikta 2022 m. gegužės 23 d., išmokėta paramos suma 39 917,82 Eur su PVM.
Projekto tikslas – sudaryti sąlygas potencialiems Kelmės VVG pareiškėjams gauti žinias ir lavinti įgūdžius planuojant ir įgyvendinant į verslumą orientuotus projektus.
Projekto rezultatai – siekiant įgyvendinti projekto tikslus bei uždavinius buvo suorganizuotos dvi konferencijos. Pirmoji konferencija įvadinė, jos metu pristatytas mokymų projektas, galimos mokymų temos, jų potemės, pačių mokymų formatas, įgyjamos žinios. Konferencijos metu pranešėjai dalinosi gerąją patirtimi pristatydami jau įvykdytus NVO verslumo, socialinio verslo projektus tiek Lietuvoje, tiek ES, tiek visame pasaulyje. Konferencijos dalyviai, t.y. potencialūs pareiškėjai buvo supažindinti su planuojamų mokymų temomis ir praktiniais užsiėmimais, sudarytas mokymų dalyvių sąrašas ir tikslinės grupės, kurios dalyvaus jiems aktualiuose mokymuose. Konferencijos metu pagal Kelmės VVG VPS priemones buvo generuojamos idėjos, modeliuojami galimi projektai pagal galimus pareiškėjus (atstovaujamas organizacijas), konferencijos dalyviai nukreipiami į atitinkamus mokymus/ užsiėmimus ir pan. Antrosios konferencijos (baigiamosios) metu, pristatytas vykdytas mokymų projektas, konkrečiai pristatant visus vykusius mokymus, temas, praktinius užsiėmimus su visa juose dėstyta tematika.  

Tikslams pasiekti organizuojamos gerosios patirties išvykos, kurių metu buvo ne tik teoriškai pristatomi vykdyti projektai, bet ir pademonstruojamos vykdomos veiklos, pasidalijama gerąja patirtimi, supažindinama su rizikomis ir jų valdymo būdais, galimomis idėjomis ir jų pritaikymu Kelmės VVG teritorijoje, taip pat užmegzti glaudesni kontaktai, planuojant įvairias bendradarbiavimo veiklas.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas