Archyvas

Asociacija „Užvenčio sveikatos centras“ įgyvendino vietos projektą „Sveikatai palankių produktų gamyba“ Nr. KELM-LEADER-3A-D-12-3-2021 (42VS-PV-21-1-00878-PR001)

Vietos projekto vykdytojas Asociacija „Užvenčio sveikatos centras“pirmininkė Audronė Ispiryan.
Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritį „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui“ LEADER-19.2-SAVA-7.2.
Sprendimas skirti paramą 2021 m. gegužės 6 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. BR1-155.
Vietos projekto vykdymo sutartis 2021 m. gegužės 12 d. Nr. KELM-LEADER-3A-D-12-3-2021 (42VS-PV-21-1-00878-PR001)
Projektas pradėtas įgyvendinti 2021 m. gegužės 6 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, galutinis mokėjimo prašymas ir galutinė ataskaita pateikta 2021 m. gruodžio 6 d., išmokėta paramos suma 55 304,67 Eur be PVM.
Projekto tikslas – skatinti bendruomeninio verslo plėtrą sukuriant materialinę bazę uogų, vaisių, daržovių ir vaistažolių džiovintų produktų gamybai ir perdirbimo (džiovinimo, malimo) paslaugoms teikti bei spręsti vietos bendruomenės bedarbystės problemą sukuriant darbo vietą.
Projekto rezultatai – projekto įgyvendinimo metu įsigyta uogų perdirbimo įranga, kas padės vartotojui pateikti kokybiškus, aukštos pridėtinės vertės produktus iš uogų. Džiovykloje bus galima džiovinti uogas bei kitas augalo botanines dalis (lapus, žiedus, šaknis ir pan.). Tokiu būdu ūkininkai galės išnaudoti gaunamos žaliavos potencialą, sumažinti atliekas taip prisidedant ne tik prie ekonominių, bet ir aplinkosauginių strateginių šalies tikslų. Gamybos diferencijavimui ir veiklos plėtrai užtikrinti įsigyta liofilizavimo gamybinė linija, siekiant tinkamai paruošti žaliavą, ją supjaustyti, užšaldyti iš pradžių iki -18 Co temperatūros, tuomet liofilizuoti bei sumalti tam skirtu įrenginiu. Tokie produktai turi potencialą farmacijos rinkoje. Siekiant užtikrinti privalomų maisto tvarkymo subjekto pareigų, susijusių su maisto tvarkymo veikla laikymąsi, įsigytas baldų komplektas. Įgyvendinus projektą  rinkai bus tiekiamas aukštos pridėtinės vertės funkcinis maistas (džiovintos uogos, milteliai, kt.). Džiovinimo paslauga galės naudotis vietinė bendruomenė, taip bus sudaryta galimybė potencialiems smulkiems verslams kurtis bei vystytis (pvz. vaistažolių rinkimas priduodant žaliavą Asociacijai, vaisių auginimas, vėliau išdžiovinus realizuoti patiems arba per Asociacijos ar projekto partnerių prekybos vietas). Gautas pelnas bus skiriamas bendruomenės narių ir vietos gyventojų švietimui, t.y. mokymų, konferencijų, edukacinių programų organizavimui sveikatinimo, aplinkosaugos, maisto švaistymo temomis. Sukurta 1 darbo vieta. 
Pasirinkta viešinimo priemonė – plakatas, iranga pažymėta lipdukais. 

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas