Archyvas

Kelmės rajono kaimo vietovės studija ir integruotos plėtros strategijos parengimas, siekiant didinti vietinės produkcijos vertę, bendromis kaimo gyventojų pastangomis lengvinant smulkių gamybos vienetų išėjimą į rinkas

Finansavimo šaltinis: Lietuvos 2004 – 2006 metų bendrojo programavimo dokumentas (BPD) Leader+ pobūdžio priemonė

Paramos sutartis: 2006 m. rugpjūčio 9 d. Nr. BPD2004-EZUOGF-4.6.2-04-06-/6/0004

Projekto įgyvendinimo terminas: nuo 2006 m. rugpjūčio 9 d. iki 2008 m. spalio 1 d.

Paramos suma: 147 363,59 Eur

Projekto tikslas: inicijuoti kaimo plėtros pokyčius, siekiant pridėtinės vertės didinimo ir gyvenimo kokybės gerinimo Kelmės krašto partnerystės VVG atstovaujamojoje Kelmės rajono savivaldybės kaimo vietovėje.

Įgyvendinant bandomąją strategiją buvo paskelbti du kvietimai vietos projektų paraiškoms teikti. Paraiškas teikė Kelmės rajono savivaldybės kaimiškoje teritorijoje įregistruotos bendruomeninės organizacijos, ne pelno organizacijos, mikro įmonės, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys pagal keturis prioritetus: 1 – Kaimo gyventojų verslumo ugdymas; 2 – Kaimo verslų diversifikacija; 3 – Smulkių ūkinių subjektų rėmimas ir kooperacija; 4 – Gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimas ir panaudojimas verslo plėtrai. Gautos 23 paraiškos, su 19 paraiškų teikėjų pasirašytos paramos sutartys.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas