Archyvas

Efektyvus LEADER programos įgyvendinimas

Finansavimo šaltinis: Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programa

Parama skirta vadovaujantis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM direktoriaus 2011 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. BR1-230 „Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba” veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas”, sąrašo patvirtinimo”

Paraiškos Nr. 4NT-KS-10-1-0030-PR001

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2011 m. vasario 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.

Paramos suma: 2 896,20 Eur

Projekto tikslas: siekti efektyvaus LEADER metodo įgyvendinimo Kelmės rajone.

Projekto uždavinys: išanalizuoti ir nustatyti pokyčius Kelmės rajone įgyvendinant LEADER programą bei atlikti kaimo plėtros patirties analizę verslumo skatinimo ir vartotojų ekologinės savimonės skatinimo aspektu.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas