Archyvas

Kelmės gyvūnų mylėtojų asociacija įgyvendino vietos projektą „Kelmės gyvūnų mylėtojų asociacijos paslaugų plėtra“ Nr. KELM-LEADER-6B-D-14-4-2021 (42VS-PV-21-1-06937-PR001)

Vietos projekto vykdytojas Kelmės gyvūnų mylėtojų asociacija
Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ LEADER-19.2-SAVA-7.1.
Sprendimas skirti paramą 2022 m. balandžio 8 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. BR1-108.
Vietos projekto vykdymo sutartis 2022 m. balandžio 28 d. Nr. KELM-LEADER-6B-D-14-4-2021 (42VS-PV-21-1-06937-PR001)
Projektas pradėtas įgyvendinti 2022 m. balandžio 8 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, galutinis mokėjimo prašymas ir galutinė ataskaita pateikta 2022 m. spalio 17 d., išmokėta paramos suma 52 465,50 Eur be PVM.
Projekto tikslas – ekonomiškai naudingos veiklos (laikina gyvūnų globa, priežiūra) kaime sukūrimas, sprendžiant ne tik užimtumo, bet ir kitas socialines problemas Kelmės rajone.

Projekto rezultatai – projekto įgyvendinimo metu įsigyta transporto priemonė gyvūnams gabenti, konteineriai šunims ir katėms laikyti, voljerai ir būdos šunims, tvora gyvūnų ir įrangos saugumui. Sutvarkius teritoriją ir įrengus konteinerius, voljerus, vienu metu galės būti laikomi daugiau kaip 25 gyvūnai. Pagrindinė vykdomo verslo idėja – teikti gyvūnų priežiūros paslaugas, tokias kaip benamių gyvūnų gaudymas Kelmės rajone ir laikinos prieglaudos bei pagalbos suteikimas bei šunų viešbutis, dienos centras, darželis. Sukurta 1 darbo vieta gyvūnų prižiūrėtojui. 

 

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas