Archyvas

Bandomosios strategijos Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės informacija apie tinkamumo skirti lėšas vietos projektams įgyvendinti vertinimo etapą perėjusias vietos projektus (Kvietimas Nr.01):

Eil. Nr. Paraiškos kodas Paraiškos teikėjo pavadinimas Vietos projekto pavadinimas Vietos projekto paraiškos teikėjo prašoma paramos suma, Lt Vertinimo metu nustatyta galima paramos suma, Lt
1. LEADER-Kelmė-01-002 Asociacija „Berželio bendruomenė“ „Kaimo bendruomenės pastatų rekonstrukcija, įrengiant socialinių paslaugų centrą, siekiant sudaryti sąlygas verslų plėtrai kaime ir sustabdyti jaunų žmonių emigraciją“ 34 528 29 028
2. LEADER-Kelmė-01-003 Visuomeninė neįgaliųjų organizacija „Būkime kartu“ „Bitininkystės amato muziejaus ir ekologinio bitininkavimo mokymo studijos, invalidų integravimui į visuomenę, įkūrimas“ 46 606 34 706
3. LEADER-Kelmė-01-004 Asociacija „Junkilų kaimo bendruomenė „Bendruomenės namai- Junkilų krašto kulinarinio paveldo ir senųjų amatų atgaivinimo centras“ 29 930 29 930
4. LEADER-Kelmė-01-006 VŠĮ Kelmės profesinio rengimo centras „Mokymasis, kvalifikacijos kėlimas – asmens socialinių – ekonominių problemų sprendimo būdas“ 34 523 30 023
5. LEADER-Kelmė-01-007 Asociacija „Minupių kaimo bendruomenė“ „Bendruomenei be namų negerai“ 33 298 19 683
6. LEADER-Kelmė-01-010 Asociacija „Užvenčio seniūnijos bendruomenė“ „Bendruomenės namai – užuovėja visiems“ 34 528 34 348

Iš viso pateikta 10 (dešimt) vietos projektų paraiškų, bendra prašomų lėšų vietos projektams įgyvendinti suma 351 536,33 (trys šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai trisdešimt šeši) litai.

Vietos projektų paraiškų, perėjusių tinkamumo skirti lėšas vietos projektams įgyvendinti vertinimo etapąs kaičius: 6 ( šešios)

Bendra vertinimo metu nustatyta galima paramos suma 177 718 Lt (vienas šimtas septyniasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai aštuoniolika litų).

Atmestos paraiškos:

1) LEADER-KELMĖ-01-001 ( Asociacija ,, Mes ir jūs“, projektas ,,Ekoturizmo plėtra Vaiguvos kaime“);

2) LEADER-KELMĖ-01-005 (Tytuvėnų regioninio parko bendruomenės klubas „Ruža“, projektas ,,Aplinkosauginio švietimo infrastruktūros kūrimas Tytuvėnų regioniniame parke“).

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkas Zenonas Mačernius

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas