Archyvas

Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija įgyvendino vietos projektą „Laisvalaikio erdvių vaikams ir jaunimui kūrimas Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijoje“ Nr. KELM-LEADER-6B-IJ-14-10-2021 (42VS-PV-21-1-06940-PR001)

Vietos projekto vykdytojas Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija
Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos II prioriteto priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.
Sprendimas skirti paramą Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. BR1-403
Vietos projekto vykdymo sutartis 2022 m. sausio 4 d. Nr. KELM-LEADER-6B-IJ-14-10-2021 (42VS-PV-21-1-06940-PR001)
Projektas pradėtas įgyvendinti – 2021 m. gruodžio 22 d.
Projektas baigtas įgyvendinti – galutinis mokėjimo prašymas ir galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita pateikti 2022 m. lapkričio 30 d., išmokėta paramos suma 20 515,00 Eur su PVM.
Projekto tikslas –įrengti laisvalaikio erdves vaikams ir jaunimui Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos teritorijoje.
Planuojami rezultatai – gimnazijoje po vienu stogu veikia dvi darželio bei priešmokyklinio ugdymo grupės, mokosi 1-12 klasių mokiniai, kurie atvyksta iš visos Šaukėnų seniūnijos, dalies Užvenčio seniūnijos bei Kelmės apylinkių seniūnijos. Prie gimnazijos esančiame 2.0426 ha žemės sklype yra stadionas su futbolo aikštele, šuoliaduobe, bėgimo takais. Vaikams ir mokiniams pertraukų metu,  po pamokų, tenka ilgokai laukti autobuso, laisvalaikio valandomis trūksta veiklų turiningai leisti laiką. Projekto metu įsigijus lauko vaikų  žaidimų aikštelės įrangą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikai ir pradinių klasių mokiniai  puikiai leidžia laiką tiek pertraukų, tiek laisvalaikio  metu, po pamokų. Treniruokliai, lauko žaidimo stalai tiek 1-4 klasių, tiek 5-12 klasių mokiniams puikus užsiėmimas pertraukų metu, po pamokų. Mokiniai lavinasi fizinius gebėjimus, loginį mąstymą. Lauko klasėje-kupole vyksta veiklos, pamokos netradicinėje aplinkoje. Parko suolai pasitarnaus vedant pamokas kieme, laukiant autobusų, organizuojant susirinkimus su mokinių tėvais. Šaukėnų miestelio bendruomenės  nariai vakarais  ir savaitgaliais turi galimybę mankštintis, leisti turiningai laiką tiek su vaikais, tiek su anūkais. Lauko klasėje–kupole  bendruomenė  turi puikias galimybes organizuoti edukacines veiklas, kuriose bus kviečiami dalyvauti mokiniai, mokytojai, Šaukėnų miestelio svečiai. 
Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – plakatas, lipdukai. 

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas