Archyvas

Kelmės r. Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinė mokykla įgyvendino vietos projektą „Multifunkcinės aikštelės įrengimas Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos sporto aikštyne“ Nr. KELM-LEADER-6B-I-2-7

 Vietos projekto vykdytojas Kelmės r. Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinė mokykla
Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“  LEADER-19.2-SAVA-9.
Sprendimas skirti paramą 2018 m. lapkričio 27 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. BR1-360.
Vietos projekto vykdymo sutartis 2018 m. gruodžio 20 d. Nr. KELM-LEADER-6B-I-2-7
Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. lapkričio 27 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, galutinis mokėjimo prašymas ir galutinė įgyvendinimo ataskaita pateikta 2019 m. rugsėjo 27 d., išmokėta paramos suma 23 735,44 Eur su PVM.
Projekto tikslas – kompleksiškai sutvarkyti viešąją erdvę Vaiguvos kaime ir sudaryti galimybes Vaiguvos kaimo ir aplinkinių kaimų gyventojams, mokyklos mokiniams naudotis patrauklia sporto infrastruktūra.
Projekto rezultatai – Kelmės r. Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinė mokykla projektą įgyvendino bendradarbiaudama su Kelmės rajono savivaldybės administracija, Vaiguvos kaimo bendruomene ir Vaiguvos jaunimo bendruomene „Lyderiai”. Projekto metu įrengus multifunkcinę aikštelę Vaiguvos kaime buvo užbaigtas ir kompleksiškai sutvarkytas sporto aikštynas. Projekto metu įrengta infrastruktūra prieinama ir tinkama įvairioms amžiaus grupėms: jaunimui, suaugusiems, čia organizuojamos komandinės varžybos vietos lygmeniu bei rajoninio lygmens renginiai. Projektu skatinama labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių socialinė įtrauktis, nes sukurta infrastruktūra gali naudotis bedarbiai, vaikai, jaunimas.
Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – plakatas.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas