Archyvas

Kolainių kaimo bendruomenė įgyvendino vietos projektą „Bendraujame dirbdami kartu” Nr. KELM-LEADER- 6B-KV-10-1-2020 (42VS-PV-20-1-09918-PR001)

Vietos projekto vykdytojas Kolainių kaimo bendruomenė
Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos II prioriteto priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“, veiklos sritį „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ LEADER-19.2-SAVA-8.1.
Sprendimas skirti paramą: Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2021 m. sausio 27 d. direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. BR1-36
Vietos projekto vykdymo sutartis nesudaroma, paraiška laikoma sutartimi.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2021 m. sausio 27 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, mokėjimo prašymas ir galutinė ataskaita pateikti 2021 m. lapkričio 25 d., išmokėta paramos suma 3 703,99 Eur su PVM.
Projekto tikslas – per tradicijų pažinimą, perėmimą, puoselėjimą, kultūros sklaidą bei regiono savitumo puoselėjimo veiklas, ugdančias meninius gebėjimus ir kūrybinę saviraišką, atskleisti ir populiarinti regiono kultūros tradicijų ir papročių savitumą, formuoti ir stiprinti įvairių gyventojų grupių vertybes ir bendruomeniškumo jausmą.
Projekto rezultatai – Kolainių kaimo bendruomenės įgyvendintas projektas „Bendraujame dirbdami kartu“ susideda iš 3 renginių ir 9 edukacinių užsiėmimų, savo veiklomis apimančių trijų Užvenčio seniūnijos Kolainių, Minupių ir Pašilėnų kaimų gyventojus, vietos bendruomenes.

Tradicinis renginys „Šeimų sporto šventė Kolainiuose“ vyksta kiekvienais metais, kurioje dalyvauja ir kaimyninių bendruomenių komandos. Tarp įvairaus dalyvių amžiaus grupių vyksta varžybos: krepšinio, futbolo, tinklinio, virvės traukimo, rankų lenkimo, sunkumų kilnojimo rungtys. Mažieji sporto šventės dalyviai rungtyniauja įvairiose estafetėse. Renginio metu vaikus kūrybinei veiklai pakvietė animatorių programa, o susikaupusią energiją išliejo šokinėdami ant pripučiamų batutų. Vakarinėje programos dalyje buvo apdovanojami sportinių varžybų nugalėtojai, sveikinami garbų jubiliejų švenčiantys bendruomenės nariai. Šventės programoje koncertavo ir visus susirinkusius šokti bei pasilinksminimo tradicijas puoselėti pakvietė populiariosios muzikos atlikėjai. Šventė baigėsi gegužine.

Užsiėmimų ciklas „Bendruomenių partnerystė“ susidėjo iš dviejų renginių: „Mums jau 7 metai“ Kolainių kaimo bendruomenėje ir „Mums jau 15 metų“ Minupių kaimo bendruomenėje bei 9 edukacinių užsiėmimų, t. y.  keturių dekupažo (du ant drobės ir du ant medinių dėžučių) užsiėmimų Kolainių ir Pašilėnų kaimo gyventojams, trijų muilo gamybos užsiėmimus Kolainių, Minupių ir Pašilėnų kaimų gyventojams ir dviejų bendrų kalėdinių dekoracijų iš vilnonio audinio užsiėmimus, kurie vyko Minupių bendruomenės namuose. Kiekviename užsiėmime dalyvavo asmenys iš skirtingų socialinių grupių (vaikai ir jaunimas, suaugę asmenys, senjorai), t.y. buvo sudarytos sąlygos trijų kartų žmonių bendravimui.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas