Archyvas

Kompiuterinės stebėsenos programos pristatymas Kaimo tinklo nariams

Finansavimo šaltinis: Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programa

Parama skirta vadovaujantis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM direktoriaus 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. BR1-844 „Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba” veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas”, sąrašo patvirtinimo”

Paraiškos Nr. 4NT-KS-11-1-0043-PR001

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2012 m. birželio 28 d. iki 2013 m. birželio 28 d.

Paramos suma: 1 448,10 Eur

Projekto tikslas: efektyvinti LEADER metodo įgyvendinimą Kelmės rajone ir Lietuvoje.

Projekto uždavinys: parengti kompiuterinės stebėsenos programos įdiegimo ir naudojimo metodiką ir pristatyti Lietuvos vietos veiklos grupėms.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas