Archyvas

Parama gauta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba” veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas”.

Projekto metu bus pasiektas pagrindinis projekto tikslas – puoselėti  vietos bendruomenių geras iniciatyvas, populiarinti jas kitų bendruomenių tarpe, skatinti kaimo žmones užsiimti smukiaisiais verslais ir didinti šeimos pajamas, gaminti gaminius ir plėsti vietos produktų rinką.

Projektas pradėtas įgyvendinti 2011 m. spalio mėnesį. Jau įvyko du mokomieji vizitai: „Kaimo bendruomenių centrų stiprinimas, įtraukiant juos į savo gyvenamosios vietovės bei krašto turizmo objektų, tautinio paveldo produktų bei savo krašto etninės kultūros populiarinimą“ Žalpiuose (2011 m. gruodžio 8 d.) ir „Etnokultūrinio paveldo puoselėjimas ir amatų propagavimas“ Junkiluose (2012 m. sausio 13 d.). Į susitikimus vyko ir Kražių bendruomenės nariai.

Projekto
pabaiga 2012 m. spalio 1 d.

 

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas