Archyvas

Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras įgyvendino vietos projektą „Tradicijų puoselėjimas Kražių seniūnijoje“ Nr. KELM-LEADER-6B-K-4-7-2018

Vietos projekto vykdytojas Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras, direktorė Lina Mikalajūnaitė.
Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos II prioriteto priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ LEADER-19.2-SAVA-8.1.
Sprendimas skirti paramą 2019 m. sausio 8 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos sprendimas  
Vietos projekto vykdymo sutartis nesudaroma, paraiška laikoma sutartimi.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. sausio 8 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, galutinis mokėjimo prašymas ir galutinė vietos projekto įgyvendinimo ataskaita pateikta 2019 m. liepos 9 d., išmokėta paramos suma 2 508,00 Eur su PVM.
Projekto tikslas – saugoti ir puoselėti vietos gyventojų tautinį, kultūrinį tapatumą išsaugant ilgametes krašto tradicijas.
Projekto rezultatai – Projekto metu Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras įsigijo du tautinius kostiumus vaikinams, du tautinius kostiumus merginoms, du tautinius kostiumus berniukams, du tautinius kostiumus mergaitėms, armoniką ir kontrobosą. Įgyvendinto projekto sukurta materialine baze naudojasi kultūros centro lankytojai, bendruomenės nariai, miestelio gyventojai ir svečiai. Tai prisideda prie tradicijų puoselėjimo Kražių seniūnijoje, suteikia galimybę gyventojams burtis, bendrauti, leisti laisvalaikį kartu ir kuria Kražių miesteliui pridėtinę vertę. Pagrindiniai kultūros centro organizuoti renginiai: Kražių krašto autentiška, tarmiška programa „Žemaitiški pasirokavimai“ pristatyta Kražių Ž. Liauksmino gimnazijos moksleiviams. Parengta programa pristatyti Kelmės meno šventės bendruomenių kiemelyje. Parengta programa pristatyta ir „Nacionalinės ekspedicijos“ dalyviams ir ekskursijos dalyviams. Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas „Tramtatulis“. Aktyviai vykdoma kultūrinė ir švietėjiška veikla žemaičių krašto istorinės atminties įprasminimui.
Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – projekto vykdytojas projektą viešino savomis lėšomis.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas