Archyvas

2024 m. vasario 6 d. NMA Kaimo plėtros ir paramos regiono departamento direktoriaus  įsakymu Nr. BR1-44 skirta parama Mindaugo Augusčio vietos projektui „Mindaugo Augusčio veiklos plėtra“ Nr. KELM-EURI-6A-D-20-1-2023 (42VS-PV-23-1-04640-PR001), paramos suma 17 240,00 Eur. 

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo PAK-21 nutariamoji dalis

VP paraisku vertinimo rezultatu suvestinė Nr. 21

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ PRIORITETINIAI SĄRAŠAI

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ, SURINKUSIŲ DAUGIAU KAIP 40 BALŲ SĄRAŠAS

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas