Archyvas

LEADER bendradarbiavimas tarp Skanes ESS ir Kelmės KPVVG

Finansavimo šaltinis: Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programa

Paramos sutartis: 2012 m. spalio 22 d. Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas” priemonės „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas” paramos tarptautinio bendradarbiavimo projektui įgyvendinti sutartis Nr. 4TT-KS-12-1-0002-PR001

Projekto koordinatorius: Skanes Ess

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2012 m. spalio 22 d. iki 2014 m. liepos 31 d.

Paramos suma: 44 142,15 Eur (Kelmė krašto partnerystės VVG kaip partnerio)

Projekto tikslas: efektyviai įgyvendinti LEADER metodą bendradarbiaujant kaimo plėtros srityje Kelmės KPVVG ir Skanes LEADER ESS teritorijose.

Projekto rezultatai: parengtos 4 bendruomenių edukacinės programos, suorganizuotos 8 amatų stovyklos (kursai), po 4 kiekvienoje šalyje (Lietuvoje ir Švedijoje), išleisti leidiniai-žemėlapiai apie sukurtas edukacines programas.

 

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas