Archyvas

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupei bendradarbiavimo projektams įgyvendinti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ per visą Programos įgyvendinimo laikotarpį bus skirta ne daugiau kaip 282 317 Lt paramos lėšų (VVG paramos lėšų krepšelis). VVG šią paramos sumą gali naudoti inicijuodama teritorinį ar tarptautinį projektą arba dalyvaudama kitos VVG inicijuotame teritoriniame ir (arba) tarptautiniame projekte kaip partnerė. Šių projektų ikiprojektiniai veiklai organizuoti yra skirta iki 10 000 Lt.

Bendradarbiavimo taisykles, patvirtintas Žemės ūkio ministro, galite rasiti mūsų svetainės skyriuje „Teisės aktai“.


Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas