Archyvas

MB „Melioracijos servisas“ įgyvendino vietos projektą „MB „Melioracijos servisas“ verslo plėtra “ Nr. KELM-EURI-6A-D-16-2-2022(42VS-PV-22-1-01337-PR001)

 Vietos projekto vykdytojas MB „Melioracijos servisas“
Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymas“ LEADER-19.2-SAVA-6.1.
Sprendimas skirti paramą 2022 m. liepos 27 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. BR1-242.
Vietos projekto vykdymo sutartis 2022 m. rugpjūčio 18 d. Nr. KELM-EURI-6A-D-16-2-2022 (42VS-PV-22-1-01337-PR001)

Projektas pradėtas įgyvendinti 2022 m. liepos 27 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, galutinis mokėjimo prašymas ir galutinė ataskaita pateikta 2022 m. gruodžio 21 d., išmokėta paramos suma 29 184,10 Eur be PVM.
Projekto tikslas – plėsti verslą, sudaryti geresnes sąlygas teikti melioracijos paslaugas, sudaryti prielaidas bei sąlygas įmonės stabilumui sukurti bei prielaidas įmonės pajamų didėjimui.
Projekto rezultatai – projektu buvo siekiama sukurti geresnes sąlygas greičiau ir kokybiškiau atlikti aplinkos tvarkymo, melioracijos paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims ir teikti naują  – reguliuojamo drenažo įrengimo bei esamo drenažo pertvarkymo paslaugą. Projekto įgyvendinimo metu įsigyta įranga, kuri leis teikti kokybiškesnes paslaugas, paspartins darbų atlikimo laiką ir praplės įmonės veiklą, t.y. mini ekskavatorius, valdymo komplektą, lazerinį nivelyrą, nešiojamą kompiuterį.
Paramos gavėjas projektą viešino savo lėšomis, pakabintas plakatas, įranga pažymėta lipdukais.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas