Archyvas

Kodas 302299472

Pavydų k., Tytuvėnų apylinkių sen., 86209 Kelmės r.

Tel. 8 612 93410

el.p.: antanaszamalis@gmail.com

Pirmininkas Antanas Zamalis

Įgyvendintas vietos projektas „Kaimo bendruomenių tradicijų ir savitumo išsaugojimas informacinių technologijų pagalba” Nr. LEADER-10-KELMĖ-02-019

Projekto tikslas – išsaugoti Kelmės krašto savitumą ir tradicijas partnerystės pagrindu jungiant kaimo gyventojus į bendrą veiklą, formuojant patrauklų krašto įvaizdį. 

Bendruomenė, siekdama puoselėti Kelmės krašto savitumą, išsaugoti vietos kaimo bendruomenių tradicijas ir formuoti patrauklų krašto įvaizdį, projekto įgyvendinimo metu sukūrė ir viešai prieinamoje virtualioje erdvėje (Kelmės krašto partnerystės VVG puslapyje) patalpino 30 TV reportažų, kuriuose pristatomas bendruomeninis judėjimas, paveldas, tradicijos, kurios garsina Kelmės kraštą, bei užtikrinti jo išsaugojimą bei integravimą į šiuolaikinį pasaulį. Projektu buvo  tiesiogiai bei reikšmingai prisidėta prie patrauklaus Kelmės krašto įvaizdžio ir tapatumo formavimo ir tokiu būdu paskatino ne tik rajono bendruomenių telkimo procesus, bet ir puoselėti patriotizmą bei sudaryti palankias sąlygas skatinti turizmą ir pasiryžimą saugoti paveldą, kuriant prielaidas amatų ir kitų verslų kaime plėtrai.

Bendra projekto vertė – 12 670,88 Eur, paramos suma – 10 136,70 Eur.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas