Archyvas

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė skelbia atranką finansininko (-ės) pareigoms užimti

Darbo pobūdis – organizacijos apskaitos tvarkymas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais bei teisės aktais, Europos Sąjungos paramos lėšomis finansuojamų projektų finansinis administravimas, mokėjimo prašymo rengimas, finansinių, mokestinių ir kitų ataskaitų rengimas, finansinės atskaitomybės sudarymas, vietos projektų vykdytojų konsultavimas finansiniais klausimais projektų įgyvendinimo metu ir kitų darbų, nurodytų pareigybės aprašyme vykdymas.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • turėti aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnę nei 2 metų patirtį buhalterinės apskaitos tvarkymo ir (arba) finansų valdymo srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindais, gerai išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pelno nesiekiančių juridinių asmenų apskaitos tvarkymą, finansinę atskaitomybę;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos paramos panaudojimą;
 • išmanyti buhalterijos dokumentų įforminimo tvarką ir reikalavimus, būti susipažinusiam su pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarka;
 • gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, laikytis raštvedybos reikalavimų, išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • darbo su projektais patirtis būtų pranašumas.

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Kandidatai privalo pateikti:

 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (gali būti pildomas vietoje pateikiant dokumentus);
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją;
 • Darbo patirtį įrodančius dokumentus ir jų kopijas;
 • Gyvenimo aprašymą (CV);
 • Užpildytą pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje pateikiant dokumentus).

Dokumentai priimami (įteikiami asmeniškai arba el. paštu kelmesvvg@gmail.com su nuoroda Dėl dalyvavimo finansininko atrankoje) iki 2019 m. kovo 29 d. imtinai adresu: Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė, Dariaus ir Girėno 2a, 86136 Kelmė.

Išsamesnė informacija apie atranką teikiama ir tel. 8 687 62022 arba el. p. nele.zelviene@gmail.com.

Taip pat informacija apie atranką skelbiama Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės internetiniame puslapyje www.kelmevvg.lt.

Pokalbiui bus kviečiami pagal pateiktus dokumentus reikalavimus atitinkantys kandidatai. Apie pokalbio datą ir vietą kandidatai bus informuojami prašyme nurodytais kontaktais – telefonu arba el. paštu.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas