Archyvas

UAB „Sauliaus mediena“ įgyvendino vietos projektą UAB „Sauliaus mediena“ verslo plėtra“ Nr. KELM-LEADER-6A-D-13-3-2021 (42VS-PV-21-1-07826-PR001)

 Vietos projekto vykdytojas UAB „Sauliaus mediena“
Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymas“ LEADER-19.2-SAVA-6.1.
Sprendimas skirti paramą 2021 m. spalio 22 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. BR1-350.
Vietos projekto vykdymo sutartis 2021 m. lapkričio 4 d. Nr. KELM-LEADER-6A-D-13-3-2021 (42VS-PV-21-1-07826-PR001)
Projektas pradėtas įgyvendinti 2021 m. spalio 22 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, galutinis mokėjimo prašymas ir galutinė ataskaita pateikta 2022 m. rugsėjo 30 d., išmokėta paramos suma 29 673,00 Eur be PVM.
Projekto tikslas – plėsti verslą, sudaryti geresnes, palankesnes sąlygas gaminti, pjauti statybinę medieną, sudaryti prielaidas ir sąlygas įmonės stabilumui sukurti bei prielaidas pajamų didėjimui. 
Projekto rezultatai – nuo įsikūrimo dienos, įmonė vykdo miškininkystės ir medienos ruošos, medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamybos veiklose. Siekdama aukštesnių gamybos rezultatų įmonė įsigijo juostinį gaterį statybinės medienos gaminimui, ruošimui. Įgyvendinant projektą buvo sukurtos 2 darbo vietos (medienos pjovėjai). 
Paramos gavėjas projektą viešino savo lėšomis, pakabintas plakatas, įranga pažymėta lipdukais. 

 

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas