Archyvas

UAB „Teptukas“ įgyvendino vietos projektą „UAB „Teptukas“ materialiojo turto įsigijimas ir verslo pradžia“ Nr. KELM-LEADER-6A-D-7-6-2019

 Vietos projekto vykdytojas UAB „Teptukas“, direktorius Donatas Alijošius
Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymas“ LEADER-19.2-SAVA-6.1.
Sprendimas skirti paramą 2019 m. spalio 21 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. BR1-344.
Vietos projekto vykdymo sutartis 2019 m. lapkričio 8 d. Nr. KELM-LEADER-6A-D-7-6-2019.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. spalio 21 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, galutinis mokėjimo prašymas ir galutinė ataskaita pateikta 2020 m. gruodžio 31 d., išmokėta paramos suma 32 755,79 Eur be PVM.
Projekto tikslas – pradėti gaminti aukštos kokybės baldus, jų dalis, taip didinti, plėsti baldų gamybos rinkos dalį ir sudaryti prielaidas bei sąlygas įmonės stabilumui bei didėjimui.
Projekto rezultatai – sukurta ir plėtojama baldų gamybos ir baldų dažymo paslaugų veikla kaimiškoje vietovėje, sudarant galimybes plėsti veiklos zonas, teikiamų paslaugų spektrą tuo pačiu stiprinant ekonominį kapitalą. Projekto įgyvendinimo metu įrengtos veiklos vykdymui reikalingos patalpos 348,58 kv.m, įsigyta įrangą (ištraukimo, padavimo, gruntavimo ištraukimo sistemos ir dažymo įrankiai). Įgyvendinant projektą buvo sukurtos 2 darbo vietos (baldų gamintojai). 
UAB „Teptukas“ projektą viešino savo lėšomis, pakabintas plakatas, įranga pažymėta lipdukais. 

     

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas