Archyvas

Vietos plėtros 2008 – 2014 metų strategija

Finansavimo šaltinis: Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programa

Paramos sutartis: 2009 m. kovo 26 d. paramos vietos plėtros strategijai įgyvendinti sutartis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas” priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas”  Nr. VPSI-6-08-4

Paramos suma: 2 786 144,58 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2009 m. vasario 2 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d.

Projekto tikslas:  remti smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą, sukuriančią naujas darbo vietas ir veiklas bei papildomų pajamų šaltinius,  kurti patrauklią, modernią  aplinką gyventi ir dirbti VVG teritorijos vietovėse.

Projekto uždaviniai: Telkti kaimo gyventojus perspektyviam kaimo pertvarkymui, įtraukti kaimo bendruomenes ir visą intelektualinį kaimo potencialą į strategijos rengimą ir įgyvendinimą, organizuoti ir vykdyti strategijos įgyvendinimo monitoringą, vykdyti kaimo gyventojų informavimą apie strategijos įgyvendinimą ir jos naudą.

Per visą Strategijos įgyvendinimo laikotarpį buvo paskelbta 11 kvietimų, jų metu buvo gauta 130 paraiškų, parama skirta 113 vietos projektų įgyvendinimui, 72 vietos projektų vykdytojai įgyvendino 107 vietos projektus.

Projektų įgyvendinimo metu sutvarkyta 15 visuomeninės paskirties pastatų, iš jų 11 bendruomenės namų, įgyvendinti 5 projektai susiję su kultūros paveldo objektų sutvarkymu, įkurtas tradicinių amatų centras, sutvarkyti 3 parkai, įrengti 6 paplūdimiai, įrengta poilsio zona su lauko treniruokliais, atnaujintos 2 vaikų žaidimo aikštelės, 2 sporto aikštynai, 7 sporto aikštelės, lauko teniso kortai, įgyvendinti 4 vandentvarkos projektai, 15 bendruomenių materialinės bazės stiprinimui įsigijo įrangą, suorganizuota 10 bendruomeninių renginių, įgyvendinti 33 verslo projektai, sukurtos 35 darbo vietos.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas