Archyvas

Kelmės VVG 28 žmonių delegacija, lydima pirmininko Zenono Mačerniaus ir projekto vadovės Dalios Skardžiuvienės išvyko į Rokiškį ir Biržus. Kelionės tema – tų kraštų kulinarinis paveldas, todėl programoje buvo numatyti du kulinariniai keliai – Rokiškyje „Sūrio“, Biržuose „Alaus“.

Kelmiškius priėmė Rokiškio rajono VVG. Pasikeista požiūriais apie VVG veiklos organizavimą, kvietimų teikti vietos projektų paraiškas problemas ir išeitis. Kelmės VVG jau turi nemažos patirties vykdant vietos plėtros strategijas, tačiau visad galima įgyti ir naujos patirties iš kitų vietos veiklos grupių. Svečius iš Kelmės priėmė Rokiškio VVG pirmininkas ir projekto vadovė savo jaukioje salėje, pristatė savo veiklą, vykdomus projektus, aktualijas ir problemas. Po susitikimo su VVG buvo surengta ekskursija po Rokiškio krašto muziejų. Kuriame dalyvauta Sūrio kelio edukacinėje programoje.

Toliau kelias vedė į Biržus, kur mus pasitiko Biržų krašto Bendruomenių sąjungos pirmininkė ir Biržų VVG pirmininkas, bei administracija.  Aprodė gražiausias Biržų miesto vietas, papasakojo apie miestą, aplankytos karstinės įgriuvos, Pabiržės bažnyčia, bei Pabiržės bendruomenės namai. Vėliau Biržų VVG pakvietė svečius į Biržų pilį, kurios salėje jie pristatė savo VVG veiklą, prisistatė Kelmės VVG vadovai. Aptarta ateities veikla ir galimybės.
Galiausiai svečiai sudalyvavo Alaus kelio edukacinėje programoje. Koncertavo folkloro grupė, buvo pristatyta labai smagi, nuotaikinga ir įdomi programa.
Grįžtant namo buvo apie ką kalbėtis ir dalintis įspūdžiais.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas