Archyvas

2019 m. balandžio 29 d. 11.00 val. Kelmės krašto muziejuje, adresu Dvaro g. 15, Kelmė, šaukiamas visuotinis ataskaitinis Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės narių susirinkimas. Dalyviai registruojami nuo 10.30 val. iki 10.55 val.

Darbotvarkė:

  1. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos sprendimo priimti naujus narius, pašalinti iš narių,  patvirtinimo (Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės narių sąrašo tikslinimas).
  2. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos už 2018 metus patvirtinimo (VVG veiklos ataskaita).
  3. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės finansinės atskaitomybės už 2018 metus patvirtinimo.
  4. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos nario (verslo sektoriaus atstovo) rinkimo.
  5. Kiti klausimai, diskusijos prie kavos puodelio.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų ataskaitomis bei dokumentais galima susipažinti Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės administracijos biure, adresu Dariaus ir Girėno g. 2a, Kelmė.

Visuotinio susirinkimo protokolas 2019-04-29

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas