Archyvas

Aktuali informacija Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės nariams

2022 m. balandžio 8 d. 11.00 val. Mažajame dvare, adresu Dvaro g. 13B, Kelmė, šaukiamas visuotinis Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės narių susirinkimas. Dalyviai registruojami nuo 10.30 val. iki 10.55 val.
Darbotvarkė:
1.  Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos sprendimo priimti naujus narius, pašalinti iš narių,  patvirtinimo (Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės narių sąrašo tikslinimas).
2. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos už 2021 metus patvirtinimo (VVG veiklos ataskaita).
3. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės finansinės atskaitomybės už 2021 metus patvirtinimo.
4. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos narių rinkimo.
5. Kiti klausimai. 
 

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas