Archyvas

Viešoji įstaiga „Tytuvėnų piligrimų centras“ įgyvendino vietos projektą „Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblio rožių sodo įrengimas“ Nr. KELM-LEADER-4A-I-2-5

Vietos projekto vykdytojas VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“
Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos II prioriteto priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose“ LEADER-19.2-SAVA-8.2.
Sprendimas skirti paramą 2018 m. rugsėjo 10 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. BR1-4381.
Vietos projekto vykdymo sutartis nesudaroma, paraiška laikoma sutartimi.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. rugsėjo 10 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, galutinis mokėjimo prašymas ir galutinė ataskaita pateikta 2019 m. liepos 30 d., išmokėta paramos suma 13 978,88 Eur be PVM.
Projekto tikslas – įrengti rožių sodą su bažnytine simbolika.
Projekto rezultatai – VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“ projektą įgyvendino bendradarbiaudama su Kelmės rajono savivaldybės administracija. Projekto metu buvo įrengtas rožių sodas su bažnytine simbolika. Atlikti žemės kasimo, žolės išvežimo, takelių įrengimo darbai, atvežta ir pasklaidyta nauja žemė augalams iškastuose simboliuose, į paruoštą žemę susodinta 2012 vnt. rožių sodinukų. Šis rožių sodas su bažnytine simbolika yra analogų neturintis visoje Lietuvoje ir tai skatina įvairių amžiaus grupių, religijų bei tautybių lankytojų susidomėjimą ir Tytuvėnų miestelio lankomumą, didina ansamblio lankytojų skaičių, papildomų paslaugų poreikį bei leidžia didesnę pajamų dalį skirti tolimesnei šio reikšmingo kultūros paveldo objekto restauracijai.
Projekto įgyvendinimo metu buvo suorganizuoti du tradiciniai renginiai: Baltas vakaras ir Rožių sodo atidarymo šventė. Renginiuose dalyvavo virš 400 dalyvių.
Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – plakatas.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas