strategijanaujas

Archyvas

2018 m. kovo 30 d. (penktadienį) 12.00 val. kviečiamas valdybos posėdis, kuris vyks Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre, adresu Birutės g. 4, Kelmė.

Darbotvarkė:

1. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 patvirtinimo;

2. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS priemonę  „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 patvirtinimo;

3. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1 patvirtinimo;

4.  Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.2 patvirtinimo;

5.  Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS priemonės „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Parama jaunimo verslumo iniciatyvų kūrimuisi“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2 patvirtinimo;

6. Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 paskelbimo;

7. Dėl naujų narių į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupę priėmimas, esamų narių pašalinimas ir/ar narystės sustabdymo; 

8. Dėl VVG visuotinio ataskaitinio susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo;

9. Kiti klausimai, informacija. 

Valdybos posėdžio protokolas 2018-03-30

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas