strategijanaujas

Archyvas

2018 m. liepos 5 d. (ketvirtadienį) 12.00 val. kviečiamas valdybos posėdis, kuris vyks Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre, adresu Birutės g. 4, Kelmė.

Darbotvarkė:
1. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas“ priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 patvirtinimo;
2. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas“ priemonės „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-2 patvirtinimo;
3. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos kaime gyventi kūrimas“ priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 patvirtinimo;
4. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos kaime gyventi kūrimas“ priemonės „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Parama jaunimo verslumo iniciatyvų kūrimuisi“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2 patvirtinimo;
5. Dėl Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 5 paskelbimo;
6. Dėl užbaigtų vietos projektų stebėsenos vietos projektų kontrolės laikotarpiu;
7. Kiti klausimai, informacija.

Valdybos posėdžio protokolas 2018-07-05

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas