Archyvas

2019 m. vasario 21 d. NMA direktoriaus įsakymu Nr. BR1-37 skirta parama Kolainių kaimo bendruomenės vietos projektui „Kolainių kaimo bendruomenės namų atnaujinimas“ Nr. KELM-LEADER-6B-I-4-4-2018, paramos suma 29 199,00 Eur. 

2019 m. vasario 4 d. NMA sprendimu skirta parama Asociacijos „Lykšilio kaimo bendruomenė“ vietos projektui „Aktyvaus laisvalaikio zonos įrengimas Lykšilio kaimo parke“ Nr. KELM-LEADER-6B-I-4-6-2018, paramos suma 14 398,00 Eur. 

2019 m. sausio 11 d. NMA sprendimu skirta parama Asociacijos „Šaukėnų miestelio bendruomenė“ vietos projektui „Kaimo tradicijų puoselėjimas Šaukėnų seniūnijoje“ Nr. KELM-LEADER-6B-KV-4-1-2018, paramos suma 14 915,00 Eur. 

2019 m. sausio 8 d. NMA sprendimu skirta parama Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centro vietos projektui „Tradicijų puoselėjimas Kražių seniūnijoje“ Nr. KELM-LEADER-6B-K-4-7-2018, paramos suma 2 588,00 Eur. 

2018 m. gruodžio 21 d. NMA sprendimu skirta parama Tytuvėnų regioninio parko direkcijos vietos projektui „Šventės „Tytuvelo“ bei jaunųjų gamtininkų sąskrydžio veiklų organizavimas“ Nr. KELM-LEADER-6B-V-4-3-2018, paramos suma 10 948,00 Eur. 

2018 m. gruodžio 17 d. NMA sprendimu skirta parama Pakražančio kultūros centro vietos projektui „Bendruomenių stiprybė – gyvojoje tradicijų raiškoje“ Nr. KELM-LEADER-6B-KV-4-2-2018, paramos suma 9 858,00 Eur. 

2018 m. gruodžio 11 d. NMA sprendimu skirta parama Tytuvėnų regioninio parko direkcijos vietos projektui „Bridvaišio ežero pakrantės sutvarkymas“ Nr. KELM-LEADER-4A-I-4-5-2018, paramos suma 14 600,00 Eur. 

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo PAK-4 nutariamoji dalis

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo PAK-3 nutariamoji dalis

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ Nr. 4

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ Nr. 3

INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATUS

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ PRIORITETINIAI SĄRAŠAI

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ, SURINKUSIŲ DAUGIAU KAIP 60 BALŲ SĄRAŠAS

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas