Archyvas

2020 m. gegužės 25 d. NMA direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. BR1-142 skirta parama Klubo „Čiurlys“ vietos projektui „Klubo „Čiurlys“ organizuojamo turiningo laisvalaikio ir aktyvaus poilsio paslaugos“ Nr. KELM-LEADER-6B-D-8-3-2020, paramos suma 48 221,00 Eur.

2020 m. gegužės 25 d. NMA direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. BR1-142 skirta parama Asociacijos „Rojus vaikams“ vietos projektui „Paslaugų, susijusių su turiningo laisvalaikio organizavimu, kūrimas“ Nr. KELM-LEADER-6B-D-8-2-2020, paramos suma 44 661,00 Eur.

2020 m. gegužės 25 d. NMA direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. BR1-143 skirta parama Kooperatyvo Kelmės agroservisas“ vietos projektui „Socialinių paslaugų teikimas kaimo gyventojams“ Nr. KELM-LEADER-6B-DS-8-1-2020, paramos suma 73 159,00 Eur.

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo PAK-9 nutariamoji dalis

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ Nr. 9

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ PRIORITETINIAI SĄRAŠAI

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ, SURINKUSIŲ DAUGIAU KAIP 40 BALŲ SĄRAŠAS

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas