Archyvas

Birštone vykusi konferencija „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES – geroji patirtis“ subūrė pranešėjus iš visos Lietuvos

Lietuvos kaimiškosios vietos veiklos grupės rugsėjo 17 dieną rinkosi į Vietos veiklos grupių tinklo (toliau – VVG tinklas) organizuojamą konferenciją „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES – geroji patirtis“. Šioje VVG tinklo organizuotoje konferencijoje buvo… Skaityti toliau

2020 m. rugpjūčio 20 d. (ketvirtadienį) 12.00 val. Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre kviečiamas valdybos posėdis.

DARBOTVARKĖ.

  1. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas“ priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai… Skaityti toliau

Asociacija „Butkiškės bendruomenė“ vietos projektas „Laisvalaikio  ir sporto erdvės jaunimui kūrimas Butkiškėje“ Nr. KELM-LEADER-6B-IJ-9-1-2020

2020 m. liepos 9 d. 14.00 val. Kaimo turizmo sodyboje “Gaja”, adresu Pabariukų k. 10, Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės r. sav., organizuojamas valdybos posėdis

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos pirmininko rinkimų.
  2. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos pirmininko pavaduotojo rinkimo.

PROTOKOLAS Nr. 5 2020-07-09

2020 m. liepos 9 d. 13.00 val. Kaimo turizmo sodyboje “Gaja”, adresu Pabariukų k. 10, Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės r. sav., šaukiamas visuotinis Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės narių susirinkimas. Dalyviai registruojami nuo 12.30 val. iki 12.55 val.
 
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos sprendimo priimti naujus narius, pašalinti iš narių,  patvirtinimo.
2. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos narių rinkimo.
3. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininko rinkimo. 
4. Kiti klausimai.
 

Nuo balandžio 30 d. atsižvelgiant į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pateiktus vietos plėtros strategijų įgyvendinimo pažangos tarpinio vertinimo preliminarius rezultatus (fizinį ir finansinį rezultatyvumą) Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupei suteikta galimybė naudoti paramos sutartyje rezervuotas 20 proc. vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtų lėšų. http://old.zum.lt/index.php?-1555613661

Po birželio 10 d. vykusio Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komiteto posėdžio, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimui skirtas papildomas 58 064 Eur finansavimas iš vertinimo rezervo. Tai lėšos, kurios buvo sumažintos dėl žemesnio nei 100 balų VPS kokybės įvertinimo. http://old.zum.lt/index.php?-1784765844

 

1 2 3 48

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas