Archyvas

2017 m. spalio 3 d. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė Nelė Želvienė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminare „Paramos galimybės pagal priemonę „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ Šiauliuose. Seminare pranešimą pateikė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Snieguolė Valiulienė. Pranešime apžvelgta, kokios yra remiamos veiklos, galimi pareiškėjai, tinkamos finansuoti išlaidos, tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai, įsipareigojimai, projektų atrankos kriterijai. Vyriausioji specialistė akcentavo, kad paramos gali kreiptis fizinis arba juridinis asmuo, kuris nuo paraiškos pateikimo iki paramos pasirašymo turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės reikalavimus, projekte numatyta veikla turi būti vykdoma kaimo vietovėje. Snieguolė Valiulienė pabrėžė, kad šioje programos priemonėje „Ūkio ir verslo plėtra“ pareiškėjas ir paramos gavėjas įsipareigoja, kad projekte sukurs bet vieną naują darbo vietą, tvarkys buhalterinę apskaitą, apdraus turtą ir kt.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas