strategijanaujas

Archyvas

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos iniciatyva ir sprendimu

2015 m. rugpjūčio 26 d. 11.00 val. Kelmės profesinio rengimo centre, adresu J. Janonio g. 11, šaukiamas VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS.

Dalyviai registruojami nuo 10.00 val. iki 10.55 val.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.
2. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės parengtos vietos plėtros strategijos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 programos LEADER priemonę pristatymas ir tvirtinimas.
3. Nario mokesčio mokėjimo nuo 2016 metų tvarkos tvirtinimas.

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis el. p. nele.zelviene@gmail.com, tel. 8 427 51719, mob. 8 687 62022 arba administracijos patalpose adresu Dariaus ir Girėno 2a, Kelmė.

visuotinis susirinkimas 2015.08.26

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas