Archyvas

Tytuvėnų regioninio parko direkcija įgyvendino vietos projektą „Bridvaišio ežero pakrantės sutvarkymas“ Nr. KELM-LEADER-4A-I-4-5-2018

Vietos projekto vykdytojas Tytuvėnų regioninio parko direkcija, direktorius Vytautas Stonys. 

Projektas įgyvendinamas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos II prioriteto priemonės  „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.2.
Sprendimas skirti paramą 2018 m. gruodžio 13 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos sprendimas Nr. BRK-6065.
Vietos projekto vykdymo sutartis nesudaroma, paraiška laikoma sutartimi.
Projektas pradėtas įgyvendinti – 2018 m. gruodžio 13 d.
Projektas baigtas įgyvendinti – galutinis mokėjimo prašymas ir galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita pateikti 2020 m. vasario 28 d., išmokėta paramos suma 14 600,00 Eur su PVM.
Projekto tikslas – plėtoti žmogiškuosius išteklius bei rajono gyventojų potencialą didinant intensyvaus lankymo aplinkos patrauklumą. Siekiant įgyvendinti projektą tvarkoma Bridvaišio ežero pakrantė, kuri išsitęsusi daugiau kaip 300 metrų.
Planuojami rezultatai – Tytuvėnų regioninio parko direkcija projektą įgyvendina kartu su partneriu Kelmės rajono savivaldybės administracija. Bridvaišio ežeras turbūt pats gražiausias ne tik Kelmės rajone, bet ir Šiaulių apskrityje. Pakrantėje stūksantis piliakalnis, dvi ežero salos, vaizdingos pakrantės daro jį patraukliu ir žiemą, ir vasarą. Vasaros metu, šventinėmis dienomis, kada geras oras, pakrantėse ilsisi ir pramogauja daugiau nei tūkstantis žmonių. Miesto paplūdimio teritorija tęsiasi daugiau kaip 300 metrų. Tai pagrindinė Tytuvėnų miestelio žmonių poilsio vieta, kurią pamėgo viso Kelmės rajono žmonės. Čia labai gražios atviros erdvės, su vaizdu į ežero salas, tiltelius ir piliakalnį, kurio link veda Bridvaišio rekreacinis takas.
Bendra projekto vertė 23 000 Eur. Trečdalį lėšų šio projekto įgyvendinimui skyrė Kelmės rajono savivaldybė. Tvarkant aplinką padėjo ir Tytuvėnų miesto seniūnija. Įgyvendinant projektą buvo siekiama šią teritoriją geriau pritaikyti vietos žmonių poreikiams ją funkciškai išplečiant. Šiuo metu mažai naudojamoje zonoje pastatyta laužavietė su suolais. Tai gera vieta stovyklautojų pasėdėjimams, susibūrimams. Greta įrengta erdvi pavėsinė leis poilsiautojams prisiglausti ir prastu oru. Pakrantės dalyje, kur renkasi daugiausiai žmonių, įrengti 2 atrakcionai vaikams: čiuožynė į vandenį ir karstyklė. Pakrantėje pastatyta 16 suolų ir 2 stalai su suolais, dviračių stovas, tualetas. Nauji įrenginiai pagerino ir praplėtė pakrantės rekreacines galimybes. Vasarą atvykę poilsiautojai čia jausis tikrai patogiau.

Pasirinkta projekto viešinimo priemonė –plakatas. 

     

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas