Archyvas

2017 m. spalio 5 d. asociacija „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ surengė tradicinį Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros strategijų (VPS) administravimu ir įgyvendinimu.

Kuršėnuose, Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centre, vykusiame susitikime dalyvavo Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė Nelė Želvienė, finansininkė Jolanta Stupurienė ir viešųjų ryšių specialistė Ramunė Trakimavičiūtė Abrutienė. Taip pat dalyvavo VVG atstovai ir darbuotojai iš Akmenės rajono vietos veiklos grupės, Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“, Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ ir asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“.

Susitikimą pradėjęs Šiaulių rajono VVG pirmininkas Povilas Zaveckas supažindino su susitikimo darbotvarke, pristatė esamą situaciją ir papasakojo, kaip Šiaulių rajono VVG sekasi įgyvendinti VPS. Povilas Zaveckas pakvietė visas susitikime dalyvaujančias VVG pasidalinti VPS įgyvendinimo aktualijomis ir problemomis, papasakoti apie kiekvienos VVG paskelbtus kvietimus, pasidalinti vietos projektų paraiškų vertinimo patirtimi, padiskutuoti apie tarpinį VPS vertinimą, apie galimybę keisti VPS ir aptarti kitus aktualius VPS įgyvendinimo klausimus.

VVG atstovai pristatė kiekvienos VVG situaciją, pasidalino patirtimi, kaip sekasi su NMA derinti naujus Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašus, kalbėjo apie pirminių ir galutinių vietos projektų paraiškų vertinimą ir apie tai, kad dėl vertinimo procedūrų, kurias atlieka NMA, faktiškai labai užsitęsia vietos projektų vertinimas, kad nėra vieningos nuomonės dėl taisyklių punktų taikymo, nes NMA ir ŽŪM tuos pačius punktus aiškina skirtingai, kad pačios VVG taip pat labai skirtingai supranta VP administravimo taisyklių reikalavimus ir dėl tokio nesusikalbėjimo vietos projektai vis dar nepradedami įgyvendinti. VVG atstovai tarėsi dėl tarpinio VPS vertinimo, dėl VPS keitimo, bet daugumos nuomone, toks keitimas bus galimas tik tada, kai bus aiškios ir suprantamos VP administravimo taisyklės, teikė siūlymus dėl viešinimo išlaidų iš VPS lėšų padidinimo.

VVG kalbėjo, kad iš regiono atstovės VVGT valdyboje, norėtų gauti informaciją apie VVGT valdybos posėdžiuose svarstomus klausimus ir priimamus sprendimus, kad iš esmės VVGT valdyba nesugeba dalykiškai organizuoti savo darbo, kad VVGT veikla ir rezultatai netenkina daugumos VVG.

Susitikimo dalyviai susipažino su Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro veikla, apie kurią papasakojo ir gražiai pristatė centro direktorė Birutė Poškienė.

Regiono VVG atstovai dėkojo susitikimo organizatoriams už šiltą renginį ir už galimybę apsilankyti UAB Devold AMT bei susipažinti su šios įmonės veikla ir gaminama produkcija.

Kitas vietos veiklos grupių susitikimas numatytas Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ teritorijoje.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas