Archyvas

Renginiai

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupei bendradarbiavimo projektams įgyvendinti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ per visą Programos įgyvendinimo laikotarpį bus skirta ne daugiau kaip 282 317 Lt paramos lėšų (VVG paramos lėšų krepšelis). VVG šią paramos sumą gali naudoti inicijuodama teritorinį ar tarptautinį projektą arba dalyvaudama kitos VVG inicijuotame teritoriniame ir (arba) tarptautiniame projekte kaip partnerė. Šių projektų ikiprojektiniai veiklai organizuoti yra skirta iki 10 000 Lt.

Bendradarbiavimo taisykles, patvirtintas Žemės ūkio ministro, galite rasiti mūsų svetainės skyriuje „Teisės aktai“.


Sąrašus rasite mūsų svetainės skyriuje Informacija apie paraiškų vertinimą .

Skyriuje Informacija apie paraiškų vertinimą taip pat rasite:

  • informaciją apie TINKAMUMO SKIRTI LĖŠAS vietos projektams įgyvendinti vertinimo reikalavimus atitikusias vietos projektų paraiškas,
  • informaciją apie NAUDOS IR KOKYBĖS vertinimo etapą praėjusias vietos projektų paraiškas,
  • informaciją apie ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų paraiškas,
  • informacija apie priimtus ir įsigaliojusius sprendimus SKIRTI LĖŠAS vietos projektams įgyvendinti.

Šių metų vasario 7 dieną Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymu Nr. BR1-230 buvo patvirtintas sąrašas projektų, kuriems yra skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“.

Šiame sąraše yra ir mūsų, Kelmės krašto partnerystės VVG, projektas „Metodinė… Skaityti toliau

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė, įgyvendinanti „Vietos plėtros 2008-2014 metų strategiją“ pagal Kvietimą Nr.2 teikti vietos projektų paraiškas, skelbtą 2010 m.  liepos 24 d. laikraščio „Šiaulių kraštas”  priede „Kelmės kraštas” irwww.senas.kelmevvg.lt/lt/naujienos/72/http://www.nma.lt/ interneto svetainėse, pratęsia paraiškų rinkimo laikotarpį iki 2010 m. gruodžio 15 dienos 16 val. įskaitytinai.

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija skelbiama mūsų VVG interneto svetainėje adresu http://www.kelmevvg.lt/lt/inf_pareiskejams/.

Kvietimo_Nr._2_pratesimas

Informuojame, kad Kelmės krašto partnerystės VVG, įgyvendindama projektą „VVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijos įgyvendinimui“ pagal pasirašytą paramos sutartį Nr. 4PV-KS-09-2-000669, 2010 metų rugpjūčio 27 dieną surengė informacinius renginius potencialiems vietos projektų paraiškų teikėjams ir vykdytojams šiose Kelmės rajono seniūnijose:… Skaityti toliau

2010 m. liepos 12 d. 10 val. Lietuvos žemės ūkio universiteto III rūmuose susirinko Lietuvos vietos veiklos grupių finansininkai į apskrito stalo renginį „Vietos veiklos grupių apskaitos aktualijos ir jų atspindėjimas kompiuterizuotoje apskaitos programoje“.
Prie apskrito stalo Vietos veiklos grupių (toliau – VVG) finansininkus sukvietė Vietos veiklos grupių tinklas (toliau… Skaityti toliau

KONFERENCIJA PATIRTIES PASIDALIJIMUI

Birželio 17-18 dienomis Joniškio rajono Mikšiūnų kaime esančioje kaimo turizmo sodyboje „Ąžuolynas“ vyko Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės organizuota konferencija „Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių patirties sklaida“. Konferencija organizuota įgyvendinant projektą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“,… Skaityti toliau

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas