Archyvas

2016 m. rugsėjo 22–23 d. Lietuvos Žemės ūkio ministerija vietos veiklos grupių, verslo, mokslo, regioninės valdžios, ES, šalies valdžios institucijų, kitų su LEADER iniciatyva susijusių organizacijų atstovus ir socialinius partnerius pakvietė į forumą-diskusiją „Vietos plėtros strategijos: kartu mes galime daugiau“ pasidalyti gerąja patirtimi. Molėtų rajone, Dubingiuose surengtame forume-diskusijoje dalyvavo kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė Nelė Želvienė ir valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius.

Forumo metu pabrėžta, kad LEADER sėkmę lemia tai, kad kaimo vietovių gyventojams suteikiama galimybė patiems spręsti savo aplinkos socialines, ekonomines ir kultūrines problemas. Ši priemonė skatina 3 sektorių – nevyriausybinio, verslo ir vietos valdžios – bendradarbiavimą partnerystės principu steigiant vietos veiklos grupes (VVG) ir aktyviai dalyvaujant jų veikloje. Šis ruduo vietos veiklos grupėms yra ypatingas – patvirtintos jų vietos plėtros strategijos, kurios bus įgyvendinamos iki 2023 metų.

Nors vietos veiklos grupių strategijos jau patvirtintos, pasirašytos paramos sutartys, tačiau tai tik didelių darbų pradžia. „Vietos veiklos grupės turės ne tik laikytis LEADER principų, bet ir spręsti darbo vietų kūrimo, verslumo kaimo vietovėse skatinimo klausimus. Šiandien visi čia susirinkome įvertinti esamą situaciją – kas mes esame ir ką turime, ko siekiame. Net forumo pavadinimą pasirinkome neatsitiktinai – dirbdami po vieną gerų rezultatų nepasieksime. Turime dirbti kartu, nes tik tada mes galime daugiau, nueiti toliau“, – kalbėjo forumo moderatorius, žemės ūkio viceministras Saulius Cironka.

Didelį patirties bagažą turinčio Europos Komisijos atstovo Felix Lozano Gallego nuomone, ES jau 25 metus gyvuojanti ir arčiausiai kaimo žmonių esanti LEADER programa, yra geriausias įrankis vietos problemoms spręsti, inovatyviems sprendimams atrasti.

Apie Lietuvos vietos veiklos grupių pasiekimus lyginant su kitų ES šalių vietos veiklos grupėmis, kalbėjo Europos kaimo plėtros tinklo kontaktų biuro koordinatorė Lietuvai Gaya Duccesch. Forume pranešimą skaitė ES Baltijos jūros regiono strategijos nacionalinė koordinatorė Raimonda Liutkevičienė. Kaimo vietovių ir dvisektores vietos plėtros 2014–2020 m. strategijas apžvelgė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja Sigutė Mečkovskienė. Gerąja vietos veiklos grupių patirtimi ateičiai dalinosi Vietos veiklos grupių tinklo valdybos narė Janina Augustinavičienė. Apie Liuksemburgo kaimo plėtros srities vystymo patirtį kalbėjo šios šalies žemės ūkio ministerijos atstovas Arnaudas Frisingas. Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo rinkos tyrimų instituto vadovas prof. dr. Boguslavas Gruževskis kalbėjo apie naujų darbo vietų kūrimo svarbą.

Forumo dalyviai visiems pranešėjams turėjo klausimų, diskusijose buvo akcentuojamas jaunimo trūkumas kaime, kalbėtasi apie naujus vietos veiklos grupėms iškeltus iššūkius, dėl darbo vietų ir socialinio verslo kūrimo kaime, dėl naujų vietos projektų taisyklių sudėtingumo.

Renginį apibendrinęs viceministras Saulius Cironka kiekvienos vietos veiklos grupės atstovams įteikė po simbolinę dovaną – obelaitę, linkėdamas po septynerių metų sulaukti gražaus vaisių derliaus.

img_5321img_7930img_5361img_8200img_5360img_5356img_7925

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas